Fagbok

Statistics for Sensory and Consumer Science

Næs, Tormod; Brockhoff, Per B.; Tomic, Oliver

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: John Wiley & Sons

Antall sider: 300

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-0-470-51821-2

Open Access: none