Erik Åge Klingøy

Teknisk driftsansvarlig+47 409 22 190
+47 71 40 01 60
erik.age.klingoy@nofima.no
Sunndalsøra

Erik Åge Klingøy

Teknisk driftsansvarlig

Relatert innhold

  • CV

Biografi Erik Åge Klingøy

Kompetanse: Min karriere innen matforskning startet i 1988 som forsker ved Nofima Norconserv AS. De første årene innen området emballasje med spesielt fokus på metallemballasje og emballasjelukking. Jeg har siden hatt ansvar for forskningsområder innen produktutvikling og næringsutvikling. Kompetanse innen sansing og smaksopplevelse har bidratt til en rekke foredrag og kurs. Lederkompetanse er utviklet gjennom ledelse av større næringsstrategiske satsinger, ledelseserfaring og styreerfaring. Utdanning: Min bakgrunn er human fysiologi med spesialkompetanse på hjernens funksjoner. Fagkompetanse innen matrelaterte problemstillinger er opparbeidet gjennom kurs spesielt innen emballasjelukking. Ledelseskompetanse er opparbeidet gjennom kurs i administrasjon og styrearbeid ved Handelshøyskolen BI.