Grunnlaget for et industrinettverk av aktører innen norsk torskeoppdrett ble lagt på Nofima denne uka. Med på bildet: Paul Birger Torgnes, Odd Elvebø, Mikael Lade Rønes, Hans Runshaug, Halvar Hovland, Eivind Simonsen, Geir Wilhelm Wold, Edmund Jr. Mikkelsen, Jens Petter Jøstensen, Arne Hjeltnes, Gustav Brun Lie, Terje Kjølsøy, Ottar Ulla, Rolf Nordmo, Tone Karstensen, Per Kristian Simonsen, Arne Karlsen, Øyvind Korsberg, Stein Arild Olaussen, Rune Eriksen, Atle Mortensen, Velmurugu Puvanendran, Lill-Heidi Johansen, Øyvind J. Hansen. Foto: Anne-May Johansen © Nofima

Grunnlag for et industrinettverk innen torskeoppdrett

De viktigste aktørene innen torskeoppdrett var forleden samlet hos Nofima i Tromsø. Der ble grunnlaget for et fremtidig industrinettverk innen torskeoppdrett lagt.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Johannes Hansen

Optimismen er tilbake blant dem som har interesse for oppdrett av torsk. Møtet i Tromsø samlet de viktigste personene innen torskeoppdrett og de som har planer om å starte med oppdrett.

Nettverk for torskeoppdrettere

– I Nofima er vi meget godt fornøyd med oppmøtet. Dette var en oppfølger av rapporten som vi leverte til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i fjor om status for avlsprogrammet. Det å danne et nettverk for torskeoppdrettere var en av anbefalingene i rapporten, sier Øyvind J. Hansen, som er leder for Nasjonalt avlsprogram for torsk, en satsing som ble opprettet i 2002.

Avlsarbeidet på torsk har gitt en systematisk økning i veksthastighet, redusert svinn og en tam torsk som ikke prøver å rømme. Under forrige runde med torskeoppdrett ble det også utviklet viktig kunnskap av industrien, som er blitt tatt vare på. Utsikter til nedgang i torskekvoter kombinert med kunnskapsutvikling danner grunnlaget for anbefalingen om en forsiktig økning i produksjon av oppdrettstorsk.

– Møtet i Tromsø handlet blant annet om hvordan næringsaktørene skal lære av feil som ble gjort tidligere, sier Øyvind J. Hansen.

Grundig dokumentasjon

Målrettet forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ble også diskutert og det er et ønske om at Nofima skal koordinere arbeidet. Samordnet markedsarbeid og salg, pluss et ønske om et tilpasset regelverk, var også temaer.

I rapporten fra avlsprogrammet, som ble presentert for NFD i fjor, ble det presentert en skisse til strategi, der hovedelementene er å få til et konsortium av interesserte næringsaktører, statlig risikoavlastning og grundig dokumentasjon av om de produksjons- og markedsmessige forutsetningene for lønnsomt oppdrett av torsk.

 

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold