En rekke personer fra sjømat-, emballasje- og handelsnæringen var nylig samlet i Trondheim for å ta del i resultater både fra innovasjonsprosjektet SeaPack, og andre relevante studier. Tema var bærekraftig sjømatemballering. Foto: Wenche Aale Hægermark © Nofima

Mindre plast og mer gjenbruk

Forbruket av plast må ned. Og plast i havet og plast på avveie er et miljøproblem. Det er det stor enighet om.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Fakta om SeaPack

Innovasjonsprosjektet SeaPack er finansiert av Forskningsrådet og deltakende bedrifter. Prosjektet eies av SalMar og øvrige deltakende bedrifter er Norsk Lastbærer Pool (NLP), Tommen Gram, Multivac, Lycro, Marel, Nippon Gases (tidligere Praxair) og Keep-It Technologies. Forskningspartnere er Nofima og Østfoldforskning.

Både næringslivet og privatpersoner er innstilt på å gjøre sitt for å redusere plastbruken, men vi trenger løsninger og korrekt informasjon slik at det blir mulig.

Det var på mange måter konklusjonen fra seminaret med tema bærekraftig sjømatemballering, som ble arrangert i slutten av mars. Et 50-talls personer fra sjømat-, emballasje- og handelsnæringen var samlet i Trondheim for å ta del i resultater både fra innovasjonsprosjektet SeaPack, og andre relevante studier.

Tynnere plast og mindre pakninger

I prosjektet har man funnet at det er fullt mulig å pakke inn fisken i tynnere plast uten at det går utover kvaliteten og holdbarheten til fisken. For SalMar betyr dette ene tiltaket at de reduserer plastbruken med 27 tonn. Prosjektet har også sett på hvor mye man kan redusere pakningsvolumet i forbrukerpakninger, og dermed har mulighet til økt fyllingsgrad uten at dette går på bekostning av produktkvalitet.

Å transportere fisk i robuste gjenbrukskasser som kan brukes mange ganger, sammenlignet med EPS-kasser, kan være en annen måte å redusere miljøbelastningen. Seminardeltakerne fikk presentert livsløpsanalyser for miljøfotavtrykket for gjenbrukskasser. Disse resultatene er lovende.

Forvirrende forbrukere

Kan all plast gå til gjenvinning?
Hvor skal jeg kaste aluminiumsformer?
Hvor skal jeg kaste emballasje med både papp og plast?

Dette er blant spørsmålene forbrukerne stiller seg, og svarene er dessverre ikke entydige. Leverandørene gjør det heller ikke enklere, iblant merker de emballasjen feil eller på måter det er vanskelig for forbrukerne å forholde seg til.

Veileder for riktig emballasje

Avslutningsvis presenterte Rema 1000 hvordan de jobber med å redusere både plastbruk og matsvinn. Remas kvalitetssjef for egne merkevarer, Marna Kott, kunne fortelle at deres kunder kommer med mange spørsmål om plastemballasje.

I Rema har de utviklet et verktøy for å kartlegge hva som gjøres i dag, og hvilke muligheter som finnes. I første omgang tar de tak i de 100 mest populære varene blant deres egne merkevarer, og laget en veileder med retningslinjer for hva som riktig emballasjevalg.

 

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold