Oddvin Sørheim (t.v.) mottar prisen fra Brandon Fields, sponsor fra firma PIC. Foto: Davey Griffin/AMSA.

Internasjonal pris til kjøttforsker i Nofima

American Meat Science Association har tildelt International Lectureship Award for 2018 til Oddvin Sørheim, forsker ved avdeling trygg og holdbar mat i Nofima.

Prisen ble overrakt på Reciprocal Meat Conference i Kansas City 25. juni i år, en årlig kongress, og denne gang med 850 deltakere. På kongressen holdt han et foredrag om «Utfordringer i pakking av kjøtt med fokus på farge, holdbarhet og matsvinn».

Denne prisen blir gitt til forskere som fremmer internasjonal samarbeid og bygger ny kunnskap innen kjøttforskning. Oddvin har i mange år arbeidet med pakking og kvalitet på kjøtt på Nofima. Et forskningsfelt der Nofimas forskere hevder seg internasjonalt.

– I Nofima er vi glade og stolte over at Oddvin har mottatt denne anerkjente prisen. Det er vel fortjent, og viser at vår forskning holder et svært høyt internasjonalt nivå, sier forskningssjef for trygg og holdbar mat Helga Næs.

Farge på kjøtt som spesialfelt

Farge på kjøtt er Oddvins spesialområde, og han har et nært samarbeid med amerikanske fagmiljøer. Han har bidratt til innføring av bruk av pakkegass med karbonmonoksid (CO) i USA. I de senere år har han undersøkt betydning av rest-oksygen for misfarging av ulike typer kjøtt og kjøttprodukter.

I tillegg til å jobbe for norsk kjøttbransje, har han hatt oppdrag og vært konsulent i Europa, USA, Sør-Amerika, Australia og Afrika. I Tanzania har han bidratt til mer bærekraftig og effektiv verdikjede for storfekjøtt. Oddvin har vært gjesteforsker på universiteter i delstatene Kansas og Utah i USA, samt i Spania og Italia, og har vært vertskap for amerikanske gjesteforskere på Nofima.

 

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold