Laks i elva Laksforsen i Nordland. Foto: Kiwisoul/Shutterstock.

Nofima inviterer til seminar om villaksgenetikk

7. februar inviterer Nofima og prosjektet QuantEscape2 til seminar om villaksgenetikk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente E. Torstensen
Bente E. Torstensen

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 913 28 341
bente.torstensen@nofima.no

‒ På seminaret vil vi vise frem ny kunnskap fra forskningsprosjekter innen villaksgenetikk fra de siste år, sier Bente Torstensen, Nofimas divisjonsdirektør i akvakultur.

Den nye kunnskapen er blant annet om effektene av rømt oppdrettslaks på villaks. Foredragsholdere fra en bredde av norsk forskning gir innsikt i kunnskapsstatus og kunnskapshull innen:

  • Økologi og genetikk hos villaks
  • Genetiske interaksjoner mellom villaks og rømt oppdrettslaks
  • Kultivering og bevaring av villaks

Dagen avsluttes med en paneldebatt ledet av tidligere leder av Villaksutvalget, Georg Fredrik Rieber-Mohn. I panelet er både forskere og forvaltning med.

Seminaret vil være en god arena for diskusjon blant alle som deltar på seminaret. Målgruppene er elveeiere, fiskere, fritidsfiskere og representanter fra forvaltningsorganer, interesseorganisasjoner, oppdrettsnæring, forskning og direktorat.

Prosjektene QuantEscape og QuantEscape2 er to prosjekter som står sentralt på programmet. Disse har som mål å kvantifisere påvirkningen av rømt oppdrettslaks på villaksbestander. De er samarbeidsprosjekter mellom NINA, Nofima, Havforskningsinstituttet og CIGENE (NMBU), og er finansiert av Norges forskningsråd. I tillegg presenteres forskning fra AquaGenome og et Gyrodactylus-prosjekt.

Se opptak fra seminaret

Fagdag om villaks-genetikk

Nofima og QuantEscape2 inviterer til fagdag om villaks-genetikk fra kl 10.00-16.30 onsdag 7. februar. Følg første del av møtet her. Program: https://nofima.no/aktivitet/hvordan-gar-det-med-villaksen-kunnskapsstatus-og-kunnskapshull/

Publisert av Nofima 7. februar 2018

Del to fagdag om villaks-genetikk

Følg del to av fagdag om villaks-genetikk fra kl 12.15-15.20 onsdag 7. februar. Program: https://nofima.no/aktivitet/hvordan-gar-det-med-villaksen-kunnskapsstatus-og-kunnskapshull/

Publisert av Nofima 7. februar 2018

Paneldebatt villaks

Følg del tre av fagdag om villaks-genetikk fra kl 15.40 – 17.00 onsdag 7. februar. Paneldebatt med moderator Georg Fredrik Rieber-Mohn og deltakere fra venstre. Kjetil Hindar (NINA), Marie Lillehammer (Nofima),Geir Jakobsen (Mattilsynet), Ketil Skår (Veterinærinstituttet), moderator, Anne Kristin Jøranlid (Miljødirektoratet), Olav Moberg (Fiskeridirektoratet) og Kevin Glover (Havforskningsinstituttet).

Publisert av Nofima 7. februar 2018

 

 Avl og genetikk  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter