Dyr lus og dyrere fôr

Kostnadene ved bekjempelse av lakselus kan ha passert toppen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Fra 2012 til 2016 økte produksjonskostnadene i oppdrettsnæringen med 50 prosent. Det som har fått desidert mest oppmerksomhet er kostnadene ved bekjempelse av lakselus. Men hovedårsaken til økte kostnader var dyrere fiskefôr.

– Luseutfordringene har stor betydning for næringens omdømme og muligheter for fortsatt vekst, samtidig som det er begrenset hva oppdretterne kan gjøre med de økte fôrprisene sier Nofima-forskerne Audun Iversen og Øystein Hermansen.

Økte fôrkostnader

De har i samarbeid med analyseselskapet Kontali og på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) over år analysert kostnadene i oppdrettsnæringen for å finne ut av hva som er drivkreftene bak kostnadsutviklingen.

Den største kostnadsøkningen i kroner skyldes økte fôrkostnader: Fôrkostnadene økte fra vel 14 kr per kilo slaktet og pakket laks i 2014, til vel 18 kroner i 2016. Men fôrets andel av totalkostnadene har likevel gått ned fra 54 til 50 prosent på grunn av større prosentvis økning i de andre kostnadspostene.

Kostnadsøkningen til fôr skyldes både økt fôrpris og økt fôrforbruk per kilo produsert. Prisøkningen på fôr skyldes i størst grad en svak norsk krone, men også til en viss grad overgang til dyrere fôr.

Nærmere 5 milliarder per år

– Totalkostnaden for lusebekjempelsen havner på nærmere 5 milliarder kroner per år. Da er ikke redusert tilvekst regnet inn. Det er heller ikke utfordringene lusa representerer for næringens omdømme og mulighetene for videre vekst i næringen, sier Audun Iversen.

De største kostnadspostene ved bekjempelse av lakselus er omtrent slik:

  • Rensefisk, som rognkjeks og leppefisk, koster vel én krone per kilo produsert laks. Til sammen i underkant av én milliard kroner.
  • Badebehandling i merd går litt ned, mens mekanisk avlusing øker. Inklusive fôrbehandlinger koster dette næringen nærmere 2 milliarder kroner
  • I tillegg kommer kostnaden av sulting i forbindelse med behandling, som vi har estimert til ca 700 millioner kroner

Liten nedgang i kostnadene

Fra 2015 til 2016 var det imidlertid en liten nedgang i kostnadene til lusebekjempelse.

– Det ser ut som vi kan ha passert kostnadstoppen, det er avhengig av hvor mye oppdretterne har brukt på behandlinger i løpet av høsten, sier Øystein Hermansen.

 

Relatert innhold

  • Filer og lenker