Den fangstbaserte fiskerinæringen skaper betydelige verdier i Troms fylke, viser en ny ringvirkningsanalyse fra Nofima. Fra venstre: Seniorforsker Roy Robertsen i Nofima, Lasse Holm, nestleder i styret i Næringsforeningen i Tromsø , forsker Thomas Nyrød i Nofima, seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima og daglig leder Lars Valdermo i Troms Fryseterminal. (Foto: Wilhelm Solheim/Nofima)

Skaper verdier for 1,1 millioner kroner per fisker

Den fangstbaserte fiskerinæringen skaper betydelige verdier i Troms fylke. Næringen sysselsetter nesten 2000 personer i Troms og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Edgar Henriksen
Edgar Henriksen

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 78 325
edgar.henriksen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Thomas Nyrud
Thomas Nyrud

Forsker
Tlf.: +47 997 74 933
thomas.nyrud@nofima.no

Det viser en fersk studie av ringvirkningene fra den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms, utført av Nofima på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Rapporten viser at den fangstbaserte fiskeindustrien gir et betydelig bidrag til verdiskapingen i fylket. Nesten 2.000 av fylkets innbyggere hadde arbeidet sitt i industrien på land og i fiskeflåten i 2015.

Rundt 1100 arbeidet på havet, mens den fangstbaserte industrien sysselsatte rundt 800, fordelt på 39 aktive industribedrifter. Dette er viktige arbeidsplasser som i hovedsak ligger på yttersida, fra Nord-Troms til Sør-Senja.

I tillegg sysselsetter landingene i Troms fra fiskeflåten fra resten av landet ca. 800 – 1000 fiskere fra Vestlandet og til Finnmark.

Les rapporten her (PDF)

1,1 million per fisker

Store fiskebestander og høye kvoter har bidratt til at pilene peker oppover for den fangstbaserte fiskerinæringen i fylket. Verdiskapingen per tromsfisker var i 2015 1,1 millioner kroner. Dette gav en driftsmargin i flåten på 21 prosent.

Også industrien på land tjener penger. Her var verdiskapingen per ansatt rundt 648.000 kroner, mens driftsmarginen endte på 5 prosent i 2015.

I tillegg vil landinger i Troms fra fiskere fra andre fylker gi verdiskapning i de respektive hjemfylker.

– Rapporten viser at det skapes betydelige verdier også innenfor den fangstbaserte næringen. Tromsø er den største fiskerihavnen i fylket, men det er også stor aktivitet på hav og land på yttersida fra Nord-Troms til Sør-Senja. Mens «yttersida» i hovedsak er avhengig av kystflåten fra Troms og resten av landet, er norsk og intensjonal havfiskeflåte viktigst for Tromsø by. Begge deler er svært positivt for næringsutviklingen i fylket, sier  styreleder Lasse Holm i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Han får støtte fra Nofima-forsker Roy Robertsen, som er en av forfatterne av rapporten.

– Tromsø er den klart største fiskerikommunen i Troms. 59 prosent av de de norske landingene av fisk og skalldyr skjedde i Tromsø kommune, mens Senjaregionen stod for 30 prosent og Nord-Troms for 10 prosent i 2015. Kun 1 prosent ble levert i Sør-Troms, sier Robertsen.

Utenlandske fartøy står også for betydelige landinger, mesteparten i Tromsø by. Utenlandske fartøy lander om lag like mye fisk i Troms som fartøy fra Troms. 69 prosent av totalen landes i Tromsø når utenlandske ladninger regnes med.

Tromsø by er en nasjonal- og internasjonal fiskerihavn og denne flåten kjøper varer og tjenester langs Tromsøsundet.

Tyngdepunkt i Midt- og Nord-Troms

Av de i gjennomsnitt 800 sysselsatte i landindustrien jobbet rundt 460 personer i bedrifter lokalisert i Nord-Troms, 330 personer i Midt-Troms, mens 10 personer var ansatt i fiskeindustrien i Sør-Troms i 2015.

– Det landes lite fisk i Sør-Troms, men fylkets største fiskebåtrederi er lokalisert her. Tromsø, Lenvik, Karlsøy og Berg var de kommunene som hadde flest ansatte i industrien på land i 2015, sier Robertsen.

346 millioner kroner i skatt

I følge rapporten bidro selskapene og de ansatte i den fangstbaserte næringen med 346 millioner kroner i skatt til fellesskapet i 2015. Skatten fra selskapene og de ansatte på land var på 85,6 millioner kroner, mens det totale skattebidraget fra flåteleddet var 261 millioner kroner, fordelt på 89 millioner kroner i selskapsskatt og 172 millioner kroner i personskatt fra fiskerne.

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold