Det er fiskesmaken som er den store bøygen i proteinpulver fra torskehoder. Men innledende forsøk med nye metoder lover godt, forteller forsker Jan Arne Arnesen.

Torskehoder kan bli verdifullt proteinpulver

Hoder, rygger og annet fiskeavskjær som i dag brukes til dyrefôr, kan bli mer lønnsomt å bruke som kosttilskudd, om bare man blir kvitt fiskesmaken. Matforskerne er på saken.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jan Arne Arnesen
Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

I dag tørkes og selges mye av torskehodene til Nigeria, og mye går til fôr. Nå ser Nofima på andre muligheter for å utnytte restråstoffet fra fisk. Det er ingen tvil om at proteinpulver kan være betydelig mer lønnsomt enn dyrefôr, og betalingsviljen hos forbrukerne er stor.

Betydelig kilopris

– Et raskt nettsøk avslører at det i dette markedet i dag ikke er uvanlig med priser på over 400 kroner kiloen for ulike proteinpulver, sier forsker Audun Iversen, som er i gang med å se på hvor mye disse biproduktene kan være verdt.

– For produsentene er det selvsagt snakk om lavere priser, men dette viser litt av det verdiskapingspotensialet som ligger i restråstoffet, og som produsentene kan ta en større del av ved å ta vare på det, og utvikle nye produkter.

Proteinpulver er blitt et populært kosttilskudd. Det meste av det som er på markedet er gjerne produsert av myse, et biprodukt fra osteproduksjon. Ifølge forskerne er det ingenting i veien for at dette pulveret kan være fiskebasert.

Fersk smaker minst

– Problemet med fiskebaserte produkter er at forbrukere i Vesten ikke virker spesielt begeistret for fiskelukt og fiskesmak. Vi jobber derfor med metoder for å fjerne fiskesmaken, opplyser forsker Jan Arne Arnesen i Nofima.

Det er et knippe bedrifter i Myre-området som har bedt Nofima se hva som kan gjøres for å fjerne fiskesmaken. Finansieringen kommer fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Nofima har også jobbet med lignende forsøk med avskjær fra laks. (lenke)

– Jo ferskere råstoffet er, jo enklere er det å hente ut proteiner fra fiskekjøttet uten at det smaker fisk. Den litt dårlige fiskesmaken eller fiskelukta har lett for å følge med hvis fisken er litt gammel, forklarer forskeren.

Hva sluttproduktet kommer til å smake, handler om valg av enzym i prosesseringsprosessen, kan han røpe.

Ryggene lover best

– Så langt kan det se ut for at det er lettere å få nøytral smak av avskjær fra muskelen i fiskeryggene enn fra fiskehodene. Vi har foreløpig kun testresultater å vise til, og må gjøre mange flere forsøk før vi kan konkludere, sier Arnesen.

Han sier at de absolutt beste resultatene til nå er hentet fra villfanget og nyslaktet torsk. Dette er fisk som er levendefanget og som har gått en stund i mærder nært land før de slaktes.

– Dette er som sagt kun resultater fra innledende forsøk, så vi har en betydelig vei igjen før vi kan trekke nærmere konklusjoner. Et annet viktig spørsmål er om smaken på proteinet påvirkes av hva slags mat fisken har spist, sier Arnesen.

 Marin bioteknologi    Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker