Reståstoff fra hvitfisk - som kan bli til verdifulle produkter hvis det tas vare på og prosesseres videre.

Det vil lønne seg å ta vare på proteiner

Kronikk

Utkast fra hvitfiskproduksjon representerer et stort matsvinn. I fjor kastet hav- og kystflåten 210 000 tonn verdifullt torskeavskjær på havet. Det store spørsmålet er hvordan man skal få flåten interessert i å ta vare på dette råstoffet. Representanter fra hvitfiskindustrien sa rett ut på et møte om marine proteiner at det ikke er etterspørsel etter biproduktene, og dermed ikke noen økonomisk motivasjon til å ta vare på dem. Har de rett?

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Albrektsen
Sissel Albrektsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 922 89 743
sissel.albrektsen@nofima.no

Den politiske motivasjonen til å ta vare på biproduktene er på plass, som vi kan lese av den ferske bioøkonomistrategien som Regjeringen la frem 29. november. For å nå et slikt mål i hvitfiskindustrien, kreves det bedre frysekapasitet om bord, økt markedsetterspørsel, investeringsvilje og kreative tanker om hvordan man kan tilrettelegge for produksjon av nye produkter.

Biprodukter består av omtrent 70 % høyverdig muskelprotein og 30 % beinråstoff. Næringsverdien av mineraler og proteiner i fiskebein er ganske lav med mindre man bearbeider råstoffet til mer høyverdige produkter. Nofima har allerede lykkes med å utvikle en prosess for å frigjøre mineraler i fiskebein, med fokus på å ta bedre vare på fosfor, en globalt begrenset ressurs. Fosfor utvunnet fra fiskebein kan brukes på nytt som fosforkilde i fiskefôr. Det største potensialet for verdiskaping ligger likevel i utnyttelse av proteiner som oppstår som et nytt biprodukt etter at mineralene er frigjort.

I fiskebein er det mye kollagenproteiner, og det er i dag en høy etterspørsel etter kollagenpeptider til bruk i kosmetiske produkter for å gjøre huden rynkefri. Nye studier har vist at kollagenprodukter også kan brukes som en funksjonell ingrediens for å lindre leddsmerter og gi bedre beinhelse. Kollagenprotein brukes i fôr til kjæledyr, som kosttilskudd og i farmasøytisk industri. Her ligger det helt klare muligheter som ikke er utnyttet av norsk hvitfiskindustri. Ifølge en markedsrapport fra Transparency Market Research, kan det globale markedet for kollagenpeptider verdsettes til hele 1.1 billioner USD innen 2020, eller 4.1 billioner dersom man tar med gelatinmarkedet.

Kollagenpeptider kan utvinnes fra ulike råstofftyper som svin, kylling og storfe. Grunnet risiko eller bekymring for overføring av smittsomme sykdommer fra animalske biprodukter, og religiøse motforestillinger mot produkter av svin, så kan det kan være lettere å få markedsaksept for marine kollagenprodukter.

Bedre utnyttelse av dagens biprodukter krever riktignok investering i utstyr og kompetanse, men vår erfaring er at det vil lønne seg. I Nofima forsker vi kontinuerlig med utvikling av nye metoder og produkter fra marint restråstoff. Vi tror at hav- og kystflåten vil bli motivert til å ta mye bedre vare på hele råstoffet dersom markedet innser de store verdiskapingsmulighetene som ligger her!

 

Teksten sto først på trykk i Biomarin gjestespalte i Fiskeribladet Fiskaren 30. november 2016.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold