I dag er det bare Færøyene som har lavere produksjonskostnader enn Norge, ifølge den nye rapporten. Illustrasjonsbilde: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Nesten dobbelt så dyrt å produsere oppdrettslaks

Siden 2005 har produksjonskostnadene i den norske oppdrettsnæringen økt med nesten 90 prosent, viser en ny rapport fra Nofima og Kontali analyse.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Rapporten, som ble presentert på Havbrukssamlingen i Bergen i dag, er laget på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

– Hovedårsaken til økningen er økte kostnader til fôr, lakselus og fiskehelse, sier forsker Audun Iversen i Nofima. Han er en av forfatterne bak rapporten.

Forskerne har gått gjennom produksjonskostnadene for lakseoppdrettere i våre konkurrentland, og undersøkt hva dette betyr for konkurransesituasjonen til norsk oppdrettsnæring.

I rapporten gjennomgås kostnadsutviklingen og forklaringene bak, for Canada, Chile, Skottland og Færøyene.

Kostnadsdriverne er i stor grad de samme som for Norge; fôr og helsekostnader, men i ulik grad. De ulike landene har ulike utfordringer med lakselus og forskjellige sykdommer.

– I dag er det bare Færøyene som har lavere produksjonskostnader enn Norge. Færøyene og Norge har den mest kostnadseffektive produksjonen, på grunn av gode naturgitte forhold, gode biologiske resultater og større og mer effektive anlegg, sier Iversen.

Publikasjon

Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen
Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-422-7) 68, p. Nofima rapportserie (40/2016)

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker