Det var rift om plassen på kurset i levendelagring som Nofima og partnere arrangerte i Honningsvåg i mai.
Det var rift om plassen på kurset i levendelagring som Nofima og partnere arrangerte i Honningsvåg. Foto: Ragnhild Aven Svalheim/Nofima

Stor oppslutning om kurs i levendelagring

Nå er det fiskehotell som gjelder. Nofima har stor pågang fra aktører i alle deler av fiskerinæringen som vil lære hvordan de skal gå fram for å lagre villfisk levende.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

Stadig mer torsk lagres levende i merder. I 2013 var 1.700 tonn torsk innom fiskehotellene, og hittil i år er 5.500 tonn torsk lagret levende, en økning på 40 % fra i fjor. Ved å lagre torsken levende på fiskehotell utvides sesongen, og man sikrer tilgang på fisk av høy kvalitet som kan selges til en god pris når markedet er klart for den.

Den store interessen for levendelagring av torsk, både hos fiskere og fiskekjøpere, skaper behov for å utdanne og kurse aktørene i teknikker og metoder. Nye forskrifter og regelverk stiller også nye krav til næring, forvaltning og direktorater.

Kurset som nylig ble holdt i Honningsvåg er første skritt på veien mot mer formelle kurs rettet mot de som lagrer fisk levende. Nofima samarbeider med blant andre Havforskningsinstituttet, Mattilsynet og Norges Råfisklag om å gjennomføre kurset.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig positive, og de etterspør allerede når neste kurs skal avholdes, sier forsker Charles Aas i Nofima.

Hele næringen representert

De 35 deltakerne på kurset jobber i alle ledd i næringen, både fiskere, folk som jobber på mottak, selgere og tilbydere av konsulenttjenester. Blant deltakerne var også elever og faglærere fra Havbruk, fiske og fangst-linja ved Nordkapp videregående skole.

På grunn av den store etterspørselen planlegger Nofima ett eller to kurs innen samme tema foran neste års sesong.

Teori og praksis

Kurset denne gangen gikk over to dager, med både teori og besøk på anlegg hvor levende villfanget torsk sto i merd.

Kursopplegget var delt inn i følgende tre deler:

  • Grunnleggende teori innen fartøy, fangst, transport, mottak, mottaksmerd, røkting og fiskevelferd
  • Praktisk del på merdanlegget i Nordvågen med fokus på mottak av fisk, sortering, røkting og velferd
  • Hospiteringsdel der deltakerne fikk tilbud om å være med fartøyene Ballstadøy og Olagutt ut på fiske

Kurset var finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom Innovasjon Norge. Kursholdere var forskerne Bjørn-Steinar Sæther, Ragnhild A. Svalheim og Tor H. Evensen fra Nofima og forskerne Bjørnar Isaksen og Odd-Børe Humborstad fra Havforskningsinstituttet.

Håndboka i levendelagring fra 2012 av Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling var pensum for kurset.

 Fangstbasert akvakultur  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker