Sigurd Handeland i Uni Research og Bendik Fyhn Terjesen i Nofima har tro på at oppdrett av postsmolt i lukkede anlegg kan redusere svinnet og andre utfordringer i oppdrettsnæringen. Foto: Reidun L. Kraugerud/Nofima
Sigurd Handeland i Uni Research og Bendik Fyhn Terjesen i Nofima har tro på at oppdrett av postsmolt i lukkede anlegg kan redusere svinnet og andre utfordringer i oppdrettsnæringen. Foto: Reidun L. Kraugerud/Nofima

Potensiale for høy overlevelse i fremtidens oppdrett

Det er potensiale for at all oppdrettslaks får overleve i fremtidens anlegg for postsmoltproduksjon. Nøkkelen er nøye kontroll med laksens miljø til den er stor.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Faktaboks

Fremtidens postsmoltproduksjon: Med fremtidens postsmoltproduksjon menes produksjon av laks opp mot 1 kilo i lukket anlegg på land eller delvis lukkede (semi-lukket) anlegg i sjø. Deretter overføres laksen til tradisjonelle merder frem til den når slaktestørrelse ved 4-5 kilo.

Nåtidens smoltproduksjon: I dagens oppdrett av laks går lakseunger i lukkede anlegg på land med ferskvann til de er cirka 80 gram og blitt klare for å flyttes til saltvann (smolt). Deretter flyttes de til åpne merder i sjø.

I løpet av fasen i sjø overlever i snitt 84 prosent av laksen i norsk oppdrett, i følge tall fra Mattilsynet.

Samarbeidspartnere

Marine Harvest, Grieg, Smøla Klekkeri og Settefisk, Lerøy, Lingalaks, Erko Settefisk, Hauge Akva, UNI Research, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Bergen, NIVA og Veterinærinstituttet

Finansiert av Norges forskningsråd og et industrikonsortium. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond finansierer tilknyttede aktiviteter.

Når laks settes ut i åpne merder i sjø møter den skiftende miljø, sykdom og lakselus. Mange små laksesmolt er ikke robuste nok til å stå i mot.

Dette er en del av problemet forskere og oppdrettsnæring har samarbeidet tett om i tre år for å løse. De har sett på hvorvidt tiden laksen oppholder seg i åpne nøter i sjø kan reduseres, ved å øke tiden på land eller i lukkede anlegg i sjø. Forskerne har også kartlagt konsekvensene for fiskens ytelse, fysiologi, helse og produksjonskostnad.

Hva er postsmolt?

Smolt er laks som veier rundt 80 gram og som har gjennomgått smoltifisering. Smoltifiserings-prosessen medfører store fysiologiske og morfologiske forandringer i fisken slik at den blir i stand til å tolerere et liv i saltvann. Postsmolt kaller vi fisken fra den er sjøtilvendt og den første tiden i påvekstfasen på saltvannsanlegget.

Må beskyttes til de er unge voksne

− I gjentatte forsøk har 99 prosent overlevd med vår metode der de først overføres til nøter som postsmolt. Resultatene viser at for en del av laksen er det for tøft å flytte ut fra karet til sjø når de er ungdom. Akkurat disse er mer robuste til å tåle påkjenningene i sjø som unge voksne godt over 250 gram.

Seniorforsker Bendik Fyhn Terjesen hos Nofima er teknisk prosjektleder i Optimalisert postsmoltproduksjon (OPP), som er støttet av Norges forskningsråd og som går i samarbeid med en rekke oppdrettsaktører og FoU-institusjoner (faktaboks). Selv om enkelte oppdrettere tidvis har svært høy overlevelse i anleggene sine etter utsett av smolt på rundt 80 gram, har det til nå manglet systematisert kunnskap om hva som skal til for å få høy overlevelse over tid.

Mindre salt, mer trening

I tillegg til å la smolten bli større enn vanlig før den ble satt i sjø, hadde prosjektgruppa grunn til å tro at saltholdighet og vannhastighet var avgjørende faktorer for å øke overlevelsen. Etter å ha forsøkt seg frem med ulike kombinasjoner og i storskala forsøk, gjorde Fyhn Terjesen og kolleger et forsøk i resirkuleringsanlegg med det prosjektgruppa mente var den beste løsningen. Oppskriften inneholdt blant annet mindre saltholdighet i vannet, god trening, og skånsom håndtering i lukket anlegg på land helt til laksen ble 600 gram. Deretter ble fisken satt ut i vanlige merder i sjø. Da laksen var nådd 2,5 kilo, levde 99 prosent.

Sigurd Handeland i Uni Research har samme erfaring fra forsøk i OPP med oppdrett opp mot 1 kilo i semi-lukket anlegg i sjø, som erfaringen Fyhn Terjesen har på land.

− Vi har undersøkt laksen i det semi-lukkede anlegget i sjø som er driftet av Marine Harvest. 99,2 prosent overlevde frem til den ble en kilo, sier Handeland. − Dessuten brukte fisken 4-6 uker kortere tid på å nå en kilo enn referansegruppen i tradisjonelt anlegg.

Røktes til robusthet

Forsøkene i OPP viser altså at hold av lakseunger i lukkede anlegg over lengre tid gir en kontroll over produksjonen som er bra for fisken.

− Allerede nå mener vi det er grunnlag for å anbefale å fortsette å holde laksen i lukkede anlegg med full kontroll på vannkvaliteten og uten å forstyrre fisken, til den er postsmolt på godt over 250 gram. Da er den betydelig mer robust enn ved 80 gram, og flere vil overleve utsett i sjø, sier Fyhn Terjesen.

− I daglig oppdrett vil det være vanskeligere å få til 99 prosent overlevelse over tid enn i nøye overvåkede forsøk som vi gjennomførte. Men våre forsøk har vist at potensialet ligger der. Det gjenstår å utvikle innovative løsninger innen teknologi og biologi for at resultatene skal bli synlige i oppdrettsstatistikken, sier Fyhn Terjesen.

Lukkede anlegg tema for konferanse

Resultatene fra OPP ble presentert på konferansen «Fremtidens smoltproduksjon», som Nofima og Sunndal Næringsselskap arrangerte på Sunndalsøra i oktober. I år toppet de deltagelsen med over 200 tilreisende. Stemningen blant næringsaktørene der tyder på at flere nye anlegg vil bli dimensjonert med resirkuleringssystem eller semi-lukkede anlegg, for oppdrett av større fisk før utsett i not. Men flere utfordringer må løses. Det blir nødvendig med innovasjon innen teknologi, sensorteknologi, vannkvalitet, dokumentasjon av fiskens velferd og hvordan sykdom skal unngås eller bekjempes når det inntreffer i lukkede anlegg.

− Vi ønsker å forske videre på oppdrett av postsmolt i lukkede anlegg slik at vi kan bidra til å løse utfordringene som begrenser vekst i lakseproduksjonen frem mot 2050, avslutter Fyhn Terjesen.

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter