Foto av Trygve Gjedrem som mottar prisen
Trygve Gjedrem mottar "the Honorary Life Member Award fra World Aquaculture Society. Foto: Reidun Lilleholt Kraugrud/Nofima

Hedret norsk havbrukspioner

Den norske havbrukspioneren professor Trygve Gjedrem ble hedret av organisasjonen World Aquaculture Society (WAS) på åpningsdagen for konferansen World Aquaculture Adelaide 2014 (WAA14).

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Organisasjonen tildelte professor Gjedrem æresprisen Honorary Life Member for sitt banebrytende bidrag til avlsforskning i havbruk, utviklingen av genetisk foredlede avlslinjer for oppdrettsfisk og skalldyr, samt hans langvarige engasjement for å ta i bruk selektiv avl for å gjøre havbruksnæringen enda mer effektiv på verdensbasis.

Avtroppende president i WAS, dr. Michael Schwarz, sa at som pioner innen genetisk foredling av fisk anses professor Gjedrem av mange innen havbruksnæringen som en farsfigur og aktet veileder for yngre forskere rundt om i verden.

«Professor Gjedrem var gjennom hans arbeid på Institutt for husdyravl ved Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU) ansvarlig for å utvikle verdens første familiebaserte avlsprogram for fisk. Det har blitt regnet som den viktigste enkeltfaktoren i utviklingen av norsk lakseoppdrett», sa dr. Schwarz.

«Arbeidet hans de siste 40–50 årene har stimulert veksten til norsk laksenæring, i tillegg til at det i stor grad har hjulpet fattige landsbyer i Asia og andre steder i verden der det drives oppdrett av genetisk foredlet fisk som tilapia eller karpe.»

«Forskningsresultatene hans fungerer som en plattform der det skapes stadig nye fremskritt.»

«Det er flott at professor Gjedrem er blitt tildelt denne prisen, for han er også et veldig fint menneske», sa dr, Schwarz.

Professor Gjedrem regnes også som drivkraften bak utviklingen av flere organisasjoner som arbeider for å fremme havbruket på verdensbasis, blant annet Akvaforsk (som nå er en del av matforskningsinstituttet Nofima) og International Association for Genetics in Aquaculture.

«For meg har dette vært svært spennende, med min bakgrunn fra husdyr og så videre til genetikk og selektiv avl hos havbruksarter», sa professor Gjedrem i en videooverført takketale under konferansen.

«På grunn av de enorme mulighetene som ligger i avl, er det noe helt annet for oppdrettsnæringen å produsere genetisk foredlet fisk enn ikke foredlet. Både tilapia, atlantisk laks og rohu-karpe, er gode eksempler på oppdrettsarter som er foredlet.»

«Jeg håper denne utviklingen vil fortsette slik at havbruksproduksjonen kan vokse til fordel for verdens befolkning.»

I tillegg til professor Gjedrem, som ble tildelt æresprisen Honorary Life Member, var det tre nye fagpersoner innen havbruk som ble utnevnt som Fellows of the Society:

  • Dr. Wagner Valenti fra São Paulo University (Brasil), en pioner innen rekeoppdrett.
  • Dr. Tom Losordo, seniorforsker ved Pentair og emeritus professor ved North Carolina State University (USA), en ledende akvakulturingeniør.
  • Dr. Nigel Preston fra CSIRO (Australia), som er leder for samarbeidet Food Futures Flagship, som har fokus på avlsteknologi.

Tiltredende president i WAS, Graham Mair fra Adelaide, sa at «det gleder meg spesielt at ett av medlemmene kommer fra Australia og først og fremst hedres for sine bidrag til det australske havbruket».

 Avl og genetikk  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker