Unik satsing på matpilot

Nytt pilotanlegg for matforskning er på trappene på Campus Ås. – Dette er en viktig satsning som bidrar til å styrke Ås-miljøets allerede solide posisjon innen matvitenskap og næringsmiddelteknologi, sier Ragnhild Solheim, forskningsdirektør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Helga Næs
Helga Næs

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 673
helga.naes@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 413 22 200
camilla.rosjo@nofima.no

Fakta

Norges forskningsråd har i år gitt tildeling til syv søknader for avansert vitenskaplig utstyr. Det nye pilotanlegget er et samarbeidsprosjekt mellom UMB og Nofima, støttet av Norges Veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet. UMB har prosjektledelsen. Av forskningsrådets totale tildelingen på 100 millioner gikk 27 millioner til pilotanlegget på Campus Ås.

Prosjektet inkluderer en oppgradering av eksisterende prosesshaller i UMBs og Nofimas lokaler. Disse blir nå toppmoderne, godt tilrettelagt for undervisning og forskning og rettet mot hele produksjonskjeden fra råvare til ferdig matprodukt og emballering. Som en del av anlegget etableres dessuten en ny og unik såkalt ”patogen pilot plant” der det blir mulig å studere overlevelse og vekst av sykdomsfremkallende bakterier (patogener) i mat og prosessmiljø under realistiske forhold. Det er det nye tilbygget til Nofima som vil huse den patogene forskningshallen.

Et felles og tverrfaglig møtested
Infrastrukturen vil være unik både i norsk og europeisk sammenheng – et tverrfaglig møtested mellom fagkunnskap og forskningsresultater for utprøving av råvarer, resepter, prosesser, emballasje og prinsipper for trygg og effektiv produksjon. Alt ligger til rette for effektiv kunnskapsformildning.

– En slik felles investering gir atskillige muligheter med hensyn til både utdanning, forskning og næringsutvikling. Et samarbeid rundt infrastruktur åpner for gode synergier som alle parter vil ha stor nytte av, sier Nofimas konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen.

Hans resonnement følges opp av Camilla Røsjø, adm. direktør i Nofima Mat. Hun legger til at denne satsningen vil åpne for et langt tettere samarbeid mellom miljøene på Campus Ås, og at pilotanlegget vil være et viktig steg i videreutviklingen av forskning i hele verdikjeden.

Hos Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, som blir en del av Nye Campus Ås når det nye universitetet er klart, gleder de seg også over at søknaden er innvilget.

Viktig for matindustrien
En av de store globale utfordringene fremover er å sikre nok, sunn og trygg mat til alle, og i denne sammenheng er matvitenskap og mattrygghet viktige bidrag.

– Med denne satsningen på Campus Ås vil vi komme et langt skritt med virkelig å sikre mattryggheten her i landet, mener Helga Næs, direktør Trygg og holdbar mat hos Nofima Mat.

Hun ser spesielt frem til åpningen av den nye patogene pilothallen, som hun mener vil bli en viktig forutsetning for å kunne løse viktige mattrygghetsutfordringer for industrien fremover.

– Pilotanlegget gir industrien mulighet til å komme hit for å prøve ut sine prosjekter, og studentene får muligheten til å komme i kontakt med industrien. Det er en stor fordel fordi de aller fleste studentene ikke har hatt praksis før de kommer hit, avslutter Elling-Olav Rukke, førsteamanuensis ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved UMB.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold