Sist oppdatert

Prøvene ble lagt i hver sin beholder og sentrifugert, og etterpå ble kjøttet tørket. All væske og damp ble tatt vare på og målt, for å finne nøyaktig væskeinnhold i de ulike prøvene.

Prøvetaking drypplaks Foto: Bjørn Tore Rotabakk/Nofima