Gå til hovedinnhold

Workshop om blokkjede i arktiske sjømatbedrifter

Sporbarhetssystemer er av særlig betydning for arktiske sjømatprodusenter fordi en betydelig del av produktverdien kommer fra dokumentasjon av produktegenskaper. Ikke bare arter, ingredienser og produkttype, men også informasjon om eksakt…

Workshop om sunn og bærekraftig mat for fremtiden

Velkommen til en sensorisk workshop i Ås den 9. desember fra kl. 11.00-17.00. Her vil vi presentere de seneste resultater fra BBI JU Horizon 2020 prosjektet AQUABIOPRO-FIT og lage mat…

Nasjonal fagdag om 3R i fiskeforskning

I juni vant Nofima-forskerne Elisabeth Ytteborg og Carlo C. Lazado Norecopas 3R pris. Forskerne annonserte da at de ønsker å bruke prispengene til å arrangere en workshop om hvordan man kan…