Gå til hovedinnhold

Kjell-Åge Rognli

Som Direktør for forretningsutvikling jobber jeg med innovasjon og selskapsutvikling. Målet er at våre forskningsresultater kommer til anvendelse i samfunnet og tas i bruk av industrien i form av bedre…

Arne Mikal Arnesen

Arbeider som spesialrådgiver i Nofimas ledelse med spesielt ansvar for Avdeling for forretningsutvikling og drift av Nofimas forskningsbygg i Tromsø. Engasjert i en rekke saker vedrørende Nofimas forskningsvirksomhet: forskningsinfrastruktur, rehabiliteringsprosjekter,…