Jeg jobber som forskningstekniker ved stasjonen på Sunndalsøra. Her arbeider jeg med forsøk på fôr, ernæring og vannparametere hos blant annet laks og ørret i Flow- og RAS-anlegg. I tillegg utfører jeg forbedringsarbeid og kvalitetssikring på stasjonen.

Jeg fullførte min master i marinbiologi ved UiO våren 2019. Etter endt utdanning startet jeg som fjernfôringsoperatør hos en ørretoppdretter på Vestlandet. Jeg har også jobbet som laseroperatør hos Stingray Marine Solutions AS.

+47 922 84 156

+47 71 40 01 42

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur