Jeg er ingeniør ved laboratoriet BioLab i Bergen, og jobber med mikrobiologiske analyser og kvalitetssikring.

Av tidligere erfaring har jeg jobbet for Kavli AS som laboratoriemedarbeider, med mikrobiologiske og kjemiske analyser av råvarer og ferdigvarer.

Jeg har en bachelorgrad i Biologi og en mastergrad i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. Under masteren jobbet jeg med mikroalger med et høyt innhold av fettsyrene EPA og DHA.

+47 981 13 545

+47 55 50 12 50

E-post

Bergen

BioLab