Jeg har en bachelorgrad i molekylærbiologi og et emne i innføring i havbruk fra UIB.

Jeg har jobbet noen år på Tine i Bergen med kjemiske, sensoriske og mikrobiologiske analyser.

Nå jobber jeg som vikar på Biolab i Bergen med kjemiske analyser av fiskefor og næringsmidler.

+47 979 70 827

E-post

Bergen

BioLab