Jeg jobber som bibliotekleder i Nofima. Jeg har ansvaret for alt som har med drift av biblioteket og gjøre. Bibliotekets hovedoppgave er å tilrettelegge og hjelpe forskerne til å finne den informasjonen de trenger. Arbeidsoppgavene mine spenner fra Open Access, innkjøp av bøker og tidsskrifter både fysisk og digitalt, EndNote, Cristin, Brage, Clarify, datasøk for forskerne og vedlikehold av bibliotekets Intranettsider.

Jeg har studert ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø og Universitetet i Oslo, hvor jeg har bachelor grad i Matematikk, IT og Astrofysikk.

+47 990 34 473

+47 77 62 90 50

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin