Har siden høsten 2022 jobbet på forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra som forskningstekniker.

Jeg er med på planlegging og gjennomføring av forsøk på RAS-avdelingen, men bidrar også på den tekniske biten.

Jeg tok fagbrev som energioperatør i 2019, og ble deretter ferdig med teknisk fagskoleutdanning innen elkraft våren 2022.

+47 71 40 01 36

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur