Prosjektkoordinator i Divisjon Sjømat og jobber blant annet med:
– kvalitetssikring av rapporter etc
– korrekturlesing på norsk
– ansvarlig for Nofimas dokumentmaler
– kurs- og konferanseinvitasjoner og tilrettelegging.
– brukerstøtte i Officepakken, Prosjektoppfølging etc.
– Nofima har et tidsskrift «Økonomisk fiskeriforskning», her er jeg redaksjonssekretær og du finner oss på www.okonomiskfiskeriforskning.no.

+47 995 62 244

+47 77 62 90 52

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin