Jeg har ansvaret for å drive eller bistå digitale utviklingsprosjekter i Nofima. Dette er prosjekter som skal hjelpe våre ansatte i ulike sammenhenger ved hjelp av digitale verktøy. Det kan være å forbedre alt fra intern kommunikasjon til datadeling med kunder og samarbeidspartnere. Jeg er utdannet siviløkonom fra Universitet i Tromsø, men har alltid hatt en interesse mot digitale verktøy. Tidligere har jeg jobbet som konsulent i PwC der jeg ofte bisto i prosjekter tilknyttet automatisering, effektivisering eller utvikling av dashboard. Min største styrke er å kombinere prosess- og forretningsforståelse med teknisk kompetanse.

+47 482 41 221

+47 77 62 90 39

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin