Jeg jobber som driftssjef med å tilrettelegge bygg og infrastruktur for våre forskere. Jeg har ansvar for drift og vedlikehold av kjøl-og fryseanlegg, lab.ventilasjon, renovering av bygningsmassen, kontorer, møbler mm. Kantina med våre to kokker er også mitt ansvarsområde. Jeg samarbeider med Statsbygg om daglig drift og større prosjekter som renovering av bygget.
Jeg har en Bachelor i mat-teknologi og er utdannet agronom. I tillegg er jeg utdannet Naturmedisinsk ernæringsterapeut, MNNH. Min arbeidserfaring strekker seg fra fiskebåt og fiskeindustri, småbruker, hav-forskerassistent, inspektør i Mattilsynet, og fra år 2000 som driftssjef i Nofima.

+47 991 51 129

+47 77 62 90 54

E-post

Tromsø

Infrastruktur