Ekstrudering av korn påvirker tarmfloraen

Nofimaforskere har undersøkt hvordan tarmfloraen påvirkes av om fullkornet er ubehandlet eller ekstrudert.