Report

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana N; Lorentzen, Grete

Publication details

Publisher: Møreforsking Ålesund

Number of pages: 45

Open Access: none