Article in business/trade/industry journal

Ny teknologi gir nye muligheter for å avsløre Listeria-bakterier i matindustrien

Fagerlund, Annette; Heir, Even

Publication details

Journal: Norsk Sjømat, p. 36–39, 2016

Issue: 4

International Standard Numbers:
Printed: 0807-1551
Electronic: 1890-9418

Open Access: none