Academic article

Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling. Empiriske funn og kunnskapshull

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 18, p. 4–23, 2008

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST