Academic chapter/article/Conference paper

Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik

Publication details

Pages: 159–178

Year: 2012

Open Access: none

Part of: Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen (Universitetsforlaget, 2012)