Related content

  • Scientific publications
  • Other publications

Jens-Erik has 11 scientific publications in Cristin:

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Arge, Regin; Thomassen, Magny S.; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2019: Increased protein-to-lipid ratio in energy dense diets improves slaughter yields and muscle thickness of different weight classes of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Andersen, Øyvind; Andersen, Øivind; Vieira, Vera; Dessen, Jens-Erik; Johnston, Ian A.; 2019: Influence of feed ration size on somatic and muscle growth in landlocked dwarf and farmed Atlantic salmon Salmo salar

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid; 2018: Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon

Arge, Regin; Dessen, Jens-Erik; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Rørvik, Kjell-Arne; 2018: Effects of tetradecylthioacetic acid (TTA) treatment on lipid metabolism in salmon hearts—in vitro and in vivo studies

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Arge, Regin; Thomassen, Magny S.; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2018: Improving production efficiency of farmed Atlantic salmon(Salmo salar L.) by isoenergetic diets with increased dietaryprotein-to-lipid ratio

Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Åsli, Magnus; Thomassen, Magny S.; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid; 2018: Low body fat content prior to declining day length in the autumn significantly increased growth and reduced weight dispersion in farmed Atlantic salmon Salmo salar L.

Dessen, Jens-Erik; Mørkøre, Turid; Bildøy, Jan Ivar; Johnsen, Stig N; Poppe, Lars Thomas; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny S.; Rørvik, Kjell-Arne; 2018: Increased dietary protein-to-lipid ratio improves survival during naturally occurring pancreas disease in Atlantic salmon, Salmo salar L.

Dessen, Jens-Erik; 2018: Growth, feed utilization, health and biometric parameters in Atlantic salmon (Salmo salar L.) - Influence of dietary protein-to-lipid ratio and body fat status. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis

Dessen, Jens-Erik; Weihe, Runi; Weihe, Runi; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny S.; Rørvik, Kjell-Arne; 2017: Different growth performance, lipid deposition, and nutrient utilization in in-season (S1) Atlantic salmon post-smolt fed isoenergetic diets differing in protein-to-lipid ratio

Nanclares, Marta Perez de; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Thomassen, Yngvar; Thomassen, Magny S.; 2016: Feasibility of using rare earth elements (REEs) to mark and identify escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar L.

Dessen, Jens-Erik; Arge, Regin; Arge, Regin; Thomassen, Magny S.; Rørvik, Kjell-Arne; 2016: Differences in fat accumulation between immature male and female Atlantic salmon Salmo salar after dietary administration of tetradecylthioacetic acid

Jens-Erik has 20 other publications in Cristin:

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumulina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente; 2019: Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks. Faglig sluttrapport

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Bæverfjord, Grete; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Kousoulaki, Katerina; Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Ytrestøyl, Trine; 2018: Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

Dessen, Jens-Erik; 2018: Fett/protein-ratio styrer vekst

Dessen, Jens-Erik; Bildøy, Jan Ivar; Mørkøre, Turid; Poppe, Lars Thomas; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2017: Increased dietary protein-to-lipid ratio reduced both acute and runt mortality in farmed salmon simultaneously infected with SAV3 and PRV-virus

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Jimenez, Raul; Rørvik, Kjell-Arne; 2016: Effekt av fôr på melaninflekker i laks infisert med både PRV og SAV

Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; 2016: Kan ernæring dempe dødelighet, tapt tilvekst og kvalitetsavvik ved HSMB-og PD-utbrudd

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Dessen, Jens-Erik; 2015: Riktig fôr halverte dødeligheten

Thomassen, Magny S.; Perez, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Thomassen, Yngvar; 2014: Tracking escaped salmon back to the farm by adding rare earth elements to the feed

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2014: High protein diets for post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) improve biological performance (Poster 166)

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2014: The lowest feed price is not a precursor for relative low feed cost - a demonstration of feed cost evolvement throughout a post smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) production (Poster 167)

van Nes, Solveig; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Dessen, Jens-Erik; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur; Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

van Nes, Solveig; Dessen, Jens-Erik; Mørkøre, Turid; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Differences in fatty acid requirements for salmon and rainbow trout – implications for losses?

van Nes, Solveig; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Bedre utnyttelse av laksens miljørelaterte biologiske vekstpotensial

van Nes, Solveig; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Bedre utnyttelse av laksens miljørelaterte biologiske vekstpotensial: Redusert produksjonstid og tap i sjø, økt utbytte og bærekraft

van Nes, Solveig; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur. Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne; 2012: Tekstur og fett i laksefilet