Den ser noe morsk ut, men er uhyre velsmakende. Snøkrabben antas å representere milliarder i framtidig eksportverdi. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Slik lagrer og transporterer man levende snøkrabbe

 Produksjonsbiologi  

Forsøk utført av Nofima viser at snøkrabbe har egenskaper som gjør den egnet for levendelagring og salg. Denne veilederen viser hvordan.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Introduksjon

Veilederen er laget på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

I dag er det mest vanlig å levendelagre snøkrabbe i fiskekar med vanntilførsel fra bunn og topp av kar. Forsøk ved Nofima viser at dyrene kan lagres opp til 2 måneder i slike kar uten at det går utover kvalitet og eller redusert dyrevelferd. For å unngå vekttap på dyrene under levendelagring over to måneder, anbefales vedlikeholdsfôring.

Forsøkene har vist at snøkrabbene er ekstremt kuldekjære og trives best i fra 0 til 5 grader i fullt sjøvann.  Forskerne anbefaler også å kjøle ned vannet om sommeren og høsten når temperaturen kommer over 5 grader i vannet. Oksygennivået bør måles daglig og ikke komme under 80 prosent metning. Krabbene er følsomme for både lavt og varierende saltnivå i vannet. Man bør derfor bruke rent sjøvann.

Krabbevelferd

Ved en visuell vurdering av snøkrabbekrabben er det mulig å se hvor egnet krabbene er for levendelagring/forsendelse eller at tilstanden er så redusert at dyrene bør slaktes umiddelbart.

– Vi har valgt å bruke fargekode for tre ulike kriterier, dyrets bevegelse, gripeevne og kloløfting, for lettere å kunne symbolisere hva som bør gjøres. Dyr som kommer i kategorien rød, bør ikke eksporteres levende eller levendelagres videre, sier seniorforsker Sten Siikavuopio i Nofima.

Veilederen gir også gode råd til eksporterer som vil sende snøkrabbe levende ut av landet. Snøkrabben er i stand til å takle 48 timer tørrtransport i flyfraktesker ved bruk av dagens pakketeknikk, som for kongekrabbe.

– I lys av de nye resultatene vil en ensidig satsing på store havgående prosess- eller fabrikkfartøy være både naiv og begrensende for utviklingen av denne store nye ressursen. Det er bare en bred forskning hvor alle verdikjeder vurderes, som kan optimalisere snøkrabbens verdi i fremtiden, sier daglig leder Bjørn Ronald Olsen i Cape Fish Group AS, som har vært partner i forskningsprosjekter om snøkrabbe.

Veiledningen følger under, eventuelt i utskriftsvennlig format her (PDF).

Slik gjør du:

I. Levendelagring av snøkrabbe

I dag er det mest vanlig å levendelagre snøkrabbe i fiskekar med vanntilførsel
fra bunn og topp av kar. Slike kar er imidlertid lite egnet for vedlikeholdsfôring av
snøkrabbe.

Ved lagring bør man ta hensyn til følgende:

Temperatur
• Våre forsøk viser at snøkrabbe er en kuldekjær art som trives best under 5 °C.
• Vi anbefaler derfor å kjøle ned vannet om sommeren og høsten når temperaturene kommer over 5 °C.

Vannkvalitet
• Sørg for god vanntilførsel helst fra bunn og opp ved bruk av dyser som sprer
vannet over hele karets bunnareal.
• Oksygennivå bør måles daglig og være over 80 % metning i avløpsvannet.
• Dyrene er følsom for lav salinitet og variasjon i salinitet og bør holdes på reint
sjøvann (30–34 ‰).

Individtetthet
• Ved levendelagring i kar anbefales individtettheter på 25–50 kg/m3.
• Ved individtetthet på over 50 kg/m3 øker andelen med skader og dødelighet.

Levendelagring og tid
• Våre forsøk viser at snøkrabben er et robust dyr som tåler sulteperioder på
minst 2 måneder, når den lagres ved dyrets trivselstemperatur (< 5 °C).
• For å unngå vekttap på dyrene under levendelagring over 2 måneder anbefales
vedlikeholdsfôring.

II. Vurdering av krabbevelferd

Ved en visuell vurdering av snøkrabbekrabben er det mulig å se hvor egnet
krabbene er for levendelagring/forsendelse eller at tilstanden er så redusert at
dyrene bør slaktes umiddelbart.

Vi har valgt å bruke fargekode for tre ulike kriterier (dyrets bevegelse, gripeevne
og kloløfting) for lettere å kunne symbolisere hva som bør gjøres, gitt ulike
velferdsscore.

Dyr som kommer i kategorien rød (velferdsscore 0) bør ikke eksporteres
levende eller levendelagres videre.

III. Transport av levende snøkrabbe

• Snøkrabben er i stand til å takle 48 timer tørrtransport i flyfraktesker ved bruk
av dagens pakketeknikk (som for kongekrabbe).

• Under transport av levende snøkrabbe akkumuleres avfallsstoffene i blodet.
Disse avfallsstoffene vil i hovedsak skilles ut via gjellene når krabben kommer
i vann. Dyrene har derfor et stort behov for friskt sjøvann etter transport for å
kunne kvitte seg med akkumulerte avfallsstoffer.

• Temperatur en den viktigste enkeltfaktoren som påvirker mengden
avfallsstoffer. Nedkjøling før transport senker krabbens stoffskifte og produksjon av avfallsstoffer. For å oppnå best effekt bør krabbene helst kjøles ned til
under 1 ºC.

Les mer om:

Relatert innhold