Fangsten på vei inn til M/S Ballstadøy. Foto. Havforskningsinstituttet

Kræsjkurs i levendefangst

 Sjømatindustri  

Fisk som fanges skånsomt og holdes i live frem til kontrollert utslakting, etterfulgt av tidlig filetering, blir filetprodukter av toppkvalitet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen
Kontaktperson
Portrettbilde av Silje Kristoffersen
Silje Kristoffersen

Seniorforsker
Tlf.: +47 902 51 011
silje.kristoffersen@nofima.no

Utfordringene med rød (blodfylt) filet, filetspalting og bløt konsistens reduseres kraftig sammenlignet med tradisjonell levering av fisk som er ført i bulk.

Når fisken holdes i live etter fangst, reduseres utfordringene med rød (blodfylt) filet, filetspalting og bløt konsistens kraftig sammenlignet med tradisjonell levering av fisk, hvor fisken leveres i bulk.

Fileter av levendelevert og tradisjonelt levert hyse

Fileter av levendelevert hyse til venstre, og tradisjonelt levert hyse til høyre. Foto: Torbjørn Tobiassen, Nofima

Tre gode råd

Her er 3 konkrete anbefalinger for å produsere filetprodukter av toppkvalitet:

1. Fang fisken skånsomt

Stikkord: Fangstbegrensning, sekkutløser, knuteløst lin, artsseleksjon, kort tauetid og redusert fangstmengde

Skånsom fangst er nøkkelen til god kvalitet. Ved å bruke fangstbegrensning og sekkutløser får fisken bedre forhold og bedre oksygentilgang under fangst.

Fangstbegrensning med sekkeutløser.

Fangstbegrensning med sekkeutløser. Bilde: Havforskningsinstituttet

Knuteløst lin i snurrevadsekken vil også redusere belastningen under fangst. I tillegg bør man bruke redskap som fangster mer effektivt ønsket fiskeart, spesielt ved hysefiske. Hyse er mer sårbar enn torsk, og tåler dårlig å bli lagret sammen med andre arter. Tauetiden bør være kortest mulig, og fangstmengden bør ikke overstige 5-7 tonn.

Snurrevadsekk med knuteløst lin.

Snurrevadsekk med knuteløst lin. Foto: Havforskningsinstituttet

2. Hold fisken i live frem til slakting

Stikkord: Sortering, flatbunnet lagringsrom, rikelig med oksygen (mer enn 90%)

For levendelagring om bord må flere kritiske faktorer være på plass. Fisken bør tas raskest mulig om bord, gjerne ved pumping, før den overføres til tanker som er tilpasset hold av levende fisk. Kun uskadet fisk skal lagres levende, og rommene eller tankene må ha flat bunn med tilstrekkelig oksygentilførsel tilpasset mengden fisk som lastes og lagres. Spesielt under lasting av levende fisk er tilstrekkelig oksygennivå kritisk. Oksygennivået må derfor følges nøye med på og tilpasses både ved lasting og gjennom lagring.

Levende hyse om bord i fartøyets tank.

Levende hyse om bord i fartøyets tank. Foto: Nofima

3. Skånsom levering av levende fisk

Stikkord: Tenk badeland!

Også levende fisk skal bedøves før utblødning og slakting, dette gjelder både om bord i fartøy og ved produksjon hos landanlegg. Ved levering av levende fisk skal båt og mottaksanlegg være konstruert slik at fisk ikke belastes ved slag, klem og fall før avliving. Etter avliving bør fisken fileteres før den blir dødsstiv.

 

Se film

Her kan du se hvordan vi har dokumentert kvaliteten på hysa i forsøk sammen med Båtsfjordbruket.

Mer nyttig informasjon

Nofima har gjennom flere år forsket på hvordan man kan forbedre kvalitet på fisk, og da spesielt levendefangst av torsk og hyse. Her er et utvalg rapporter og artikler:

Rapport 2019: Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Rapport 2018: Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Verdt å vite: Hvor fort bør fisk behandles?

Verdt å vite: Bløgging og blod i fisk

Les mer om: