Strategiske satsinger

Gjennom våre strategiske satsinger bidrar Nofima til å løse betydelige samfunns- og næringsutfordringer. Forskningen i programmene er også tett koblet til mange andre forskningsprosjekt.

Finansiert av FFL

Norsk mat til nye høyder

Gjennom fire forskningsprogrammer setter vi oss ambisiøse mål for å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med henblikk på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet.

Programmene er finansiert med 300 mill kroner fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) i perioden 2017-2020.


Sunn mat

Målet er å bidra til økt innovasjon og bærekraftig utvikling i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse av råvarer med fokus på helsefortrinn, generell kvalitet og nye anvendelser.
Les mer

The FoodMicro-Pack program will generate knowledge that will be disseminated to the scientific community and to the food sector and will contribute to improved technologies, control strategies and packaging concepts for production of foods with stable quality and enhanced food safety. FoodMicro-Pack will thus contribute to improved value creation in the food sector.

FoodMicro-Pack

Skal bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.
Les mer

FoodSmaCK

Skal bidra til sunn og bærekraftig mat ved forbrukerkunnskap og smart prosessanalyse.
Les mer

InnoFood

Skal bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat.
Les mer

Fyrtårn

Nofimas fyrtårn

For å bidra til å gi næringene den spisskompetanse som er nøvendig for å levere produkter av ypperste kvalitet, har Nofima satset spesielt på å utvikle forskning i verdensklasse på utvalgte områder.

Peptek

Jobber for at restråstoff kan bli en del av fremtidens bærekraftige proteinproduksjon.
Les mer

Spectec

Forbedrer eksisterende metoder og utvikler nye og bedre metoder for hurtigmåling med lys.
Les mer

Egenfinansierte strategiske satsinger

Sameksistens

Vi skaffer ny, tverrfaglig kunnskap om hvordan marine næringer kan leve godt sammen langs kysten, og utvikler metoder og modeller for sameksistens.

Les mer

Nofimaforskar Dagbjørn Skipnes har mange gode idear til hvordan man kan bruke tare som mat.

TastyKelp

I denne satsingen bygger vi kompetanse på bærekraftig verdiskaping av tare.

Les mer

Predictive

Vi retter kunnskapen vår mot noen av de største helserelaterte utfordringene som forventes å øke i oppdrettsnæringen i nær fremtid.
Les mer

I denne satsingen vil vi jobbe for bedre og mer tilgjengelig persontilpasset mat.

VårMat

Vi vil at alle skal få spise god og sunn mat. VårMat er en strategisk satsing for persontilpasset mat og gastronomi ved Nofima.
Les mer

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.
Les mer

Hvordan får man best kvalitet på fisk som fryses, lagres og tines? I dette prosjektet skal forskerne finne svar.

Fresk

Med denne satsingen vil Nofima skaffe ny kunnskap om hvordan man bør fryse, lagre og tine fisk på en optimal måte.
Les mer

Nofima-forskere undersøker hvilke muligheter netthandel kan gi sjømatnæringen.

Netthandel av sjømat

Vi undersøker hvilke muligheter netthandel kan gi sjømatnæringen.
Les mer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Innovasjon og verdiskaping

Sentre for forskningsdrevet innovasjon utpekes av Norges forskningsråd og er en satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Sentrene etableres for maksimalt åtte år.

Jelena Kolarevic og Vasco Mota tar uttak i CtrlAQUA prosjek. Foto: Terje Aamodt

CtrlAQUA

Skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Koordineres av Nofima.
Les mer