Silje Johansen og Gesine Schmidt gjør forsøk i metabolomics-plattformen. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Strategiske forskningsprogram for matnæringene

En stor andel av den strategiske forskningen Nofima utfører på landbruksprodukter finansieres gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 413 22 200
camilla.rosjo@nofima.no

Kompetansen Nofima bygger opp gjennom disse strategiske programmene bidrar til å løse betydelige samfunns- og næringsutfordringer. Forskningen i programmene er også tett koblet til forskning i mange andre forskningsprosjekt.

Ett eksempel er kobling mellom Innovasjonsprosjektet Grønt i kjøtt og de strategiske programmene koblet til plantestoffer, lipider, proteiner, mikrobiologi og forbrukerkunnskap.

I Grønt i kjøtt er målet å utvikle en ny produktkategori; bærekraftige og sunne hverdagsprodukter bestående av kvernet kjøtt med en høy andel grønnsaker. Grønnsakene er fullgode råvarer, men størrelsen eller utseende gjør at de er ukurante å selge som de er. I stedet for å bli brukt til dyrefôr, som gjerne er tilfellet i dag, vil grønnsakene bli brukt i +Grønt-produktene.

Forskningen i de strategiske programmene kan vise til solide resultater og omfatter en rekke råvarer og fagområder:

 • Korn og oljevekster
 • Frukt, bær, grønnsaker og poteter
 • Kjøtt
 • Restråstoff
 • Emballering
 • Helserelatert kvalitet på mat
 • Optimalisering av produksjon og prosesser, inkludert metodeutvikling.
 • Forbruker og sensorikk
 • Mattrygghet
 • Innovasjon

Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

I prosjektlenkene nedenfor kan dere lese mer om de enkelte programmene.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Prosjekter