Arkiv for «torskeavl»

Viser 1–7 av 7

Torskens sykdomsmotstand kan forbedres gjennom avl

Risiko for sykdom er viktig å minimere også i torskeoppdrett. Forsker Rama Bangera i Nofima har studert i hvilken grad torskens gener påvirker dens evne til å motstå tre dødelige sykdommer, og funnet at motstandsevnen til oppdrettstorsk kan økes gjennom avl og genomseleksjon.

nyhet

, , , , , ,

Viser 1–7 av 7