Arkiv for «rømming»

Viser 1–5 av 5

Ny test for DNA-sporing av rømt oppdrettslaks

Forskere i Nofima har utviklet en ny og effektiv DNA-test for sporing av rømt oppdrettslaks, der de kan knytte DNA-profilen til den rømte fisken til anlegget den rømte fra. Testing av systemet i småskala viser tilnærmet 100 % nøyaktighet, og simulering av data som hittil er gjort i industriskala, er lovende.

nyhet

, , ,

Viser 1–5 av 5