Arkiv for «økonomi»

Viser 1–5 av 5

Samfunnsaspekter ved avl og genetikk

Fiskeoppdrett er en omfattende og sammensatt næring med stor økonomisk verdi og samfunnsnytte. Som i andre matnæringer henger biologiske og teknologiske løsninger svært ofte sammen med økonomi, juss, etikk og miljø. Dette er fagfelt som vi i Nofima ofte integrerer i våre prosjekter innen avl.

forskning

, , , , , , , , ,

Viser 1–5 av 5