Arkiv for «lakseoppdrett»

Viser 1–8 av 8

Vil redusere energiforbruket i en voksende industri

Med det tempoet som byggingen av nye landbaserte oppdrettsanlegg for laks går i, kan man få inntrykk av at det er få utfordringer som gjenstår når det gjelder RAS-teknologi. For teknologileverandøren Krüger Kaldnes danner imidlertid det økende antallet og størrelsen på anleggene insentiver for å løse utfordringer som må løses for at anleggene skal bli bærekraftige.

nyhet

, , , ,

Med offentlige midler kan målet om soyafritt oppdrettsfôr raskere nås

En rekke organisasjoner og politiske partiet tar til orde for å redusere klimaavtrykket og miljøbelastningen ved bruk av soya. Blant dem er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG som nylig ga ut rapporten «Fire samfunnsoppdrag for en rettferdig grønnvekst». Partiene vil gjøre Norge uavhengig av soya og skape norsk fôrproduksjon til et industrieventyr. Raskeste vei til målet er med offentlige forskningsmidler som kommer alle selskapene til gode.

mening

,

Norge er «storebror» i nord på lakseoppdrett; har vi noe å lære av de mindre og nye i næringen?

Lakseoppdrett. En forholdsvis ny næring i nord som gir mat, arbeidsplasser og velstand, men også miljøpåvirkning – protester og irritasjon. Hvordan skal man forvalte en slik næring for å sikre en bærekraftig utvikling? Det er forskere i fire land i gang med å prøve å finne svar på.

nyhet

,

Viser 1–8 av 8