Arkiv for «fiskevelferd»

Viser 1–10 av 15

Fishwell

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang av beste eksisterende (“state of the art”) kunnskap på fiskevelferd, både når det gjelder fiskens behov direkte og hvordan man best kan vurdere fiskens velferd. I prosjektet har det blitt laget en praktisk håndbok kalt "Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd". En håndbok for ørret gis ut vinteren 2020.

prosjekt

Viser 1–10 av 15