Arkiv for «fiskeoppdrett»

Viser 21–22 av 22

Små aktører eier verdifulle laksekonsesjoner

Nofima offentliggjør i dag en rapport som viser at 48 av de 64 laksekonsesjonene som ble tildelt i 2009, fremdeles eies av små aktører. De andre 16 konsesjonene er videresolgt til store selskap med høy fortjeneste. I 2009 var det de små aktørene som ble tildelt de 64 nye konsesjonene. Nofima har sett på hva som har skjedd med konsesjonene og 75 % eies fremdeles av selskapene som fikk tildelingene. Rapporten offentliggjøres i dag og er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet.

nyhet

,

Ny test for DNA-sporing av rømt oppdrettslaks

Forskere i Nofima har utviklet en ny og effektiv DNA-test for sporing av rømt oppdrettslaks, der de kan knytte DNA-profilen til den rømte fisken til anlegget den rømte fra. Testing av systemet i småskala viser tilnærmet 100 % nøyaktighet, og simulering av data som hittil er gjort i industriskala, er lovende.

nyhet

, , ,

Viser 21–22 av 22