Arkiv for «fett»

Viser 1–5 av 5

TeRiFiQ

TeRiFiQ er et 4-årig EU-prosjekt hvor Nofima er en sentral deltaker. I tillegg til Nofima deltar de norske næringsmiddelbedriftene Leiv Vidar og Millba, samt flere andre europeiske FoU-miljøer og matprodusenter.

prosjekt

, ,

Viser 1–5 av 5