Arkiv for «avlsprogram»

Viser 1–6 av 6

Samfunnsaspekter ved avl og genetikk

Fiskeoppdrett er en omfattende og sammensatt næring med stor økonomisk verdi og samfunnsnytte. Som i andre matnæringer henger biologiske og teknologiske løsninger svært ofte sammen med økonomi, juss, etikk og miljø. Dette er fagfelt som vi i Nofima ofte integrerer i våre prosjekter innen avl.

forskning

, , , , , , , , ,

Genomikk kan hemme rekesykdom

Reker oppdrettes i store deler av Asia og Latin-Amerika. En av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett er «White spot syndrome», og det finnes i dag ingen effektiv måte å bekjempe den på. Nylig fant forskere markører for gener som bestemmer hvor motstandsdyktig den asiatiske tigerreken er mot sykdommen. Nå skal de også lete etter genene i den latinamerikanske hvitreken.

nyhet

, ,

Viser 1–6 av 6