Søkeresultat for «도너츠안마방 o│o↑4373↑191o ᗕ남궁실장☯ É 개인수면시설완비 러브콜♥ 도너츠안마주소 도너츠안마이벤트 도너츠안마아이패드초이스 도너츠안마예약»

Søkeresultat: 1630 treff

 

Rask utvikling i feil retning

Lakseoppdrett fikk sitt gjennombrudd da merder ble tatt i bruk i 1967, og siden har denne enkle teknologien gjort Norge til verdensledende på dette området. Men nå har åpne merder kommet i vanry og vi bruker store midler på å utvikle alternative oppdrettsmetoder. Denne kursendringen er dårlig fundert, den styrkes av sterke økonomiske insentiver og den har ledet oss inn på et spor der vi undergraver lønnsomheten i lakseoppdrettet samtidig som vi utvikler teknologi som passer bedre for våre konkurrenter i utlandet enn for oss.

mening

Det vanskelige tredjetrinnet

Verdens fiskeriforvaltning har tre nivå. Første trinnet har som mål å få slutt på overfiske. Andre trinnet har som mål å øke lønnsomheten i fiskeriene. Det tredje trinnet har som mål å unngå verditap og matsvinn. 2019 blir et spennende år i norske fiskerier. Et nytt og moderne kvotesystem skal utformes. Debatten rundt det nye kvotesystemet tyder på at vi i Norge ikke er kommet lengre enn til det andre trinnet.

mening

Personvernerklæring

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Som oppdragsgiver, kunde, samarbeidspartner, deltaker i forskningsprosjekter, bruker av vår forskning eller nettjenester, deltaker på kurs og arrangementer eller liknende, så kan personopplysninger om deg bli registrert hos oss.

side

E. coli-utbruddet: Mat kan være smittekilden

Foreløpig har man ikke klart å påvise kilden til E. coli O157 bakterien som har forårsaket et nasjonalt sykdomsutbrudd. Etterforskningen av utbruddet ledes av Folkehelseinstituttet. Mat er erfaringsmessig en viktig kilde til denne type infeksjoner. Nofima Mat bistår aktørene i matbransjen med kompetanse for å sikre trygg produksjon og trygg mat til forbrukerne.

nyhet

Viser side 2 av 163