Ofte stilte spørsmål

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Vi har samlet de vanligste spørsmålene rundt karriere og muligheter hos Nofima på ett sted.

Over 200 av våre 390 ansatte er forskere, men vi trenger mange ulike yrkesgrupper. Vi har også behov for driftspersonale, ingeniører, laboratorieansatte, økonomer og folk i staben. Vår forskning dekker mange ulike områder, og vi har behov for forskere med ulik kompetanse om mat.

Nei. Alle ledige stillinger lyses ut. Du kan velge å få epostvarsling hver gang vi legger ut nye ledige stillinger.

Vi ønsker å legge til rette for masterstudenter og stipendiater. Per april 2017 er det elleve doktorgradsstipendiater ved Nofima.  I 2016 tok tre ansatte i Nofima sine doktorgrader ved samarbeidende universiteter. I enkelte tilfeller tar vi også imot bachelorstudenter.

Arbeidsspråket i Nofima er norsk. Har du et annet morsmål, må du delta på opplæring i norsk. Det viktigste er at du er i stand til å kommunisere med kollegaer og andre etter en stund i Nofima.

Våre ansatte får  muligheter til å delta på kurs og lederutviklingsprogram. Vi har også en egen Læringsarena hvor vi tilpasser kurs og opplæring etter behov. Les mer her. Vi tilbyr en egen hospiteringsordning for våre ansatte hos mulige samarbeidsbedrifter eller forskningspartnere i inn- og utland.

Nofima praktiserer individuell avlønning. Vi skal ha en god og helhetlig belønningspolitikk og ønsker å tilby våre medarbeidere konkurransedyktige betingelser.

Vi rekrutterer både nyutdannede og medarbeidere med erfaring. Kvalitet og høy faglig standard er viktige faktorer for at Nofima skal lykkes. Vi legger vekt på at vår forskning og alt vårt arbeid er utført profesjonelt av kvalifsert personale.

Nofima er IA-bedrift, som betyr at vi jobber for et inkluderende arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Vi har en AFP-ordning som innebærer at du kan søke om å få gå av med pensjon ved fylte 62, eller du kan velge å stå i jobb til du er 70.

Vi jobber for å redusere sykefraværet, for å øke andelen ansatte med redusert arbeidsevne, og for økt yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere. IA-avtalen er inngått mellom NAV og Nofima. Det innebærer at vi er bedre i stand til å tilrettelegge arbeidsdagen for alle uansett funksjonsnivå, og kan hente støtte fra NAV Arbeidslivssenter i dette arbeidet.

Relatert innhold