Ofte stilte spørsmål

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Vi har samlet de vanligste spørsmålene rundt karriere og muligheter hos Nofima på ett sted.

Over 200 av våre 390 ansatte er forskere, men vi trenger mange ulike yrkesgrupper. Vi har også behov for driftspersonale, ingeniører, laboratorieansatte, økonomer og folk i staben. Vår forskning dekker mange ulike områder, og vi har behov for forskere med ulik kompetanse om mat.

Nei. Alle ledige stillinger lyses ut. Du kan velge å få epostvarsling hver gang vi legger ut nye ledige stillinger.

Vi ønsker å legge til rette for masterstudenter og stipendiater. I 2020 var det ni doktorgradsstipendiater ved Nofima. I enkelte tilfeller tar vi også imot bachelorstudenter.

Arbeidsspråket i Nofima er norsk. Har du et annet morsmål, må du delta på opplæring i norsk. Det viktigste er at du er i stand til å kommunisere med kollegaer og andre etter en stund i Nofima.

Våre ansatte får  muligheter til å delta på kurs og lederutviklingsprogram. Vi har også en egen Læringsarena hvor vi tilpasser kurs og opplæring etter behov. Les mer her. Vi tilbyr en egen hospiteringsordning for våre ansatte hos mulige samarbeidsbedrifter eller forskningspartnere i inn- og utland.

Nofima praktiserer individuell avlønning. Vi skal ha en god og helhetlig belønningspolitikk og ønsker å tilby våre medarbeidere konkurransedyktige betingelser.

Vi rekrutterer både nyutdannede og medarbeidere med erfaring. Kvalitet og høy faglig standard er viktige faktorer for at Nofima skal lykkes. Vi legger vekt på at vår forskning og alt vårt arbeid er utført profesjonelt av kvalifsert personale.

Relatert innhold