Goder og karriereutvikling

Nofima ønsker å styrke vår posisjon som et ledende forskningsmiljø. Vi oppmuntrer derfor og legger til rette for læring og personlig utvikling blant våre ansatte.

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Fordi vi jobber med forskning og med å utvikle ny kunnskap, ønsker vi gjennom kontinuerlig læring og kompetanseutvikling å sikre at våre medarbeidere har nødvendig kunnskap til å skape gode løsninger for våre oppdragsgivere.

Gjennom vår nye videreutdanningsplattform «Læringsarena», tilrettelegger vi for nødvendig utvikling av kompetanse i tråd med den enkeltes behov og karrieremuligheter.

Hospitering bidrar til økt læring og forståelse, og til erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Nofima lar sine ansatte hospitere hos aktuelle samarbeidspartnere. Det kan være hos partnere i næringslivet for å forstå deres behov og hverdag bedre, eller ved andre universitet og forskningsinstitusjoner. Du kan hospitere i samme by som du jobber i til daglig, eller på motsatt side av jordkloden. Du får tre til seks måneder med full lønn, og kan hente inn verdifulle perspektiv og erfaringer, både for deg selv, og for Nofima.

Alle ansatte i Nofima har helseforsikring, og kan derfor få raskere helsehjelp når de har behov for det, i tillegg til god oppfølging underveis gjennom kortere og lengre sykdomsperioder. Nofima har i tillegg god livsforsikring, yrkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring.

Nofima har en god og «hybrid» pensjonsordning, og ønsker å finne gode og individuelle løsninger for sine ansatte. De ansatte er i hovedsak innmeldt i tjenestepensjonsordningen etter ny tjenestepensjonslov (TPL).  Noen få ansatte er fortsatt medlem i Statens pensjonskasse (lukket ordning). Ledende ansatte skal delta i selskapets generelle pensjonsordning, og vilkårene skal være på linje med andre i selskapet. Den generelle aldersgrense er 70 år.

Relatert innhold