Fant 338 publikasjoner. Viser side 2 av 14:

Publikasjon
År
Tidsskrift
Kategori

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth

2018

Møreforsking Ålesund

Improved quality and value of Nordic mackerel products for the global market. The effects of catching method and season, filleting and processing on the storage stability of frozen Atlantic mackerel product

Karlsdóttir, Magnea Guðrún; Sveinsdottir, Hildur I.; Stefansson, Gudmundur; Larsson, Karin; Undeland, Ingrid; Sone, Izumi; Skåra, Torstein

2018

Matis

Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3

Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre

2018

European Commission - Horizon2020

CWD - Statement 2018. Statement from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Kapperud, Georg; Tranulis, Michael A.; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Friedrich; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Olaug Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2018

Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM)

Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon: Tools for assessing fish welfare

Noble, Christopher (ed.); Gismervik, Kristine (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Turnbull, James F. (ed.)

2018

Nofima, Havforskningsinstituttet, veterinærinstiuttet, NORD universitet og University of Stirling

Listeria monocytogenes - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Skjerdal, Olaug Taran; Eckner, Karl Friedrich; Grahek-Ogden, Danica; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Rosnes, Jan Thomas; Robertson, Lucy; Skjerve, Eystein; Wasteson, Yngvild

2018

Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM)

A Guide to the Sea Urchin Reprodctive Cycle and Staging Sea Urchin Gonad Samples - Second Edition

James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug

2018

Nofima AS

CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Thøring, Stine (ed.)

2018

Norges forskningsråd Oslo

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave

Noble, Chris (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

2018

Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Greiff, Kirsti; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hovland, Ellen Margrethe; Sødring, Marianne Sundt; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Knutsen, Gunn Harriet

2017

SINTEF Ocean AS

Barn & Smak - En guide i barns smaksopplevelser og kosthold

Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe

2017

Nofima AS

The link between antimicrobial resistance and the content of potentially toxic metals in soil and fertilising Products. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Wasteson, Yngvild; Skjerve, Eystein; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Sluttrapport for prosjekt: Økt konkurransekraft for norske poteter (2013-2017). Internt dokument til referansegruppa

Molteberg, Eldrid Lein; Johansen, Tor Jacob; Eikemo, Håvard; Afseth, Nils Kristian; Ballance, Simon

2017

NIBIO

CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards

Hansen, Helge; Kapperud, Georg; Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Tranulis, Michael A.; Ytrehus, Bjørnar; Gulbrandsen, Maria; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle

2017

Bellona

Risk assessment of microorganisms in biostimulants. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Joner, Erik; Skjerve, Eystein; Sundheim, Leif; Tronsmo, Arne; Wasteson, Yngvild; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

CWD – update statement. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Tranulis, Michael A.; Kapperud, Georg; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

FoodNexus Nordic. Next practices for entrepreneurship and innovation

Ofstad, Ragni (ed.); Ekstedt, Susanne (ed.)

2017

Universitet i Lund

Next practices for Education in a changing Food system

Ofstad, Ragni (ed.); Ekstedt, Susanne (ed.)

2017

Universitet i Lund

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Noble, Chris (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

2017

Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling

2017

FP7-KBBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework, OrAqua

Consumer aspects: Report on consumer aspects related to European organic aquaculture. Deliverable D3.1

Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Winter, Mariët van Haaster-de; Olesen, Ingrid

2017

FP7-KBBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework, OrAqua

Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout

2017

FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua

Production systems, Chapter 3, page 122-172 Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid; Röcklinsberg, Helena; Callier, Myriam; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Abbink, Wout

2017

FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua

Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout

2017

FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua

Publikasjon
År
Tidsskrift
Kategori