Fant 441 publikasjoner. Viser side 1 av 18:

Publikasjon
År
Tidsskrift
Kategori

Topp utstyr er avgjørende

Arnesen, Arne Mikal

2020

Næringsnytte

Plantemat for (nesten) alle

Ueland, Øydis; Gonera, Antje

2020

Næringsnytte

Nye ingredienser må fungere i fôr

Samuelsen, Tor Andreas

2020

Næringsnytte

Snøkrabbe - et sjømateventyr

Dragøy, Ragnhild; Voldnes, Gøril

2020

Næringsnytte

Systematisk torskeavl gir rask vekst

Kettunen, Anne Helena

2020

Næringsnytte

Forretningsidéer til trygg mat

Langsrud, Solveig; Gonera, Antje

2020

Næringsnytte

Mer bærekraftig matemballering

Pettersen, Marit Kvalvåg

2020

Næringsnytte

Stort potensial for tare i nord

James, Philip; Wang, Xinxin

2020

Næringsnytte

Kaldere frossenfisk, takk

Stormo, Svein Kristian

2020

Næringsnytte

I gang med neste generasjons matemballasje.

Pettersen, Marit Kvalvåg; Gulin-Sarfraz, Tina

2020

nofima.no

Lengdedilemma i kystflåten

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2020

Næringsnytte

Ny næring for seniorer

Varela-Tomasco, Paula Alejandra

2020

Næringsnytte

Dokumenterer effekt av lys

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2020

Næringsnytte

Tørket mat blir enda bedre

Rosnes, Jan Thomas

2020

Næringsnytte

Har funnet trygt ozonnivå i lukkede anlegg

Stiller, Kevin Torben; Lazado, Carlo C.

2020

Næringsnytte

Fra lab- til industriskala

Afseth, Nils Kristian

2020

Næringsnytte

Avl for klimarobust laks

Jacq, Celeste

2020

Næringsnytte

Sjømatnæringen skaper store ringvirkninger

Robertsen, Roy; Iversen, Audun

2020

Næringsnytte

Kunnskapsbank for plantebasert

Knutsen, Svein Halvor; do Carmo, Cátia Saldanha

2020

Næringsnytte

Avl kan gi oppdrettsreker bedre helse

Robinson, Nicholas Andrew; Lillehammer, Marie

2020

Næringsnytte

Lakseblod mot jernmangel

Dragøy, Ragnhild; Solstad, Runar Gjerp

2020

Næringsnytte

Verktøykasse for frisk fisk

Johansen, Lill-Heidi; Noble, Christopher

2020

Næringsnytte

Publikasjon
År
Tidsskrift
Kategori