Populærvitenskapelig artikkel

Forsuringsskader og helbredningsstid for laksesmolt

Kroglund, Frode; Finstad, Bengt; Pettersen, Kristian; Bjørn, P.A.; Teien, Hans-Christian; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav; Nilsen, Tom O; Stefansson, Sigurd; Ebbesson, Lars; Nilsen, Rune; Kristensen, Torstein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ?, p. 6–7–2, 2010

Utgave: 1

Open Access: none

Lenker:
OMTALE

Fisk, særlig laksesmolt, er sterkt utsatt for skader forårsaket av aluminium (Al) når vannet forsures. Her gis en kort oversikt over giftmekanismene og hvor lang tid fisken trenger for å bli frisk. Dette vil ha forvaltningsmessige konsekvenser